عوارض تزریق فیلر لب چیست؟ | 9 معایب

در گذشته یکی از تزریقاتی که موجب خون رسانی به سلول های مرده پوست شده است و بسیار زیاد مورد استقبال قرار گرفته است، تزریق فیلر است. تزریق فیلر به جوان شدن پوست کمک زیادی خواهد کرد. فیلرها، نوعی داروی زیبایی با کمترین مقدار تهاجم می باشند که به بزرگ شدن، تغییر شکل لب و...